ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως Συμβούλιο Επιλογής αποκλειστικά και μόνο την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και έως ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ