Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.& Δ. Εκπ/σης κλάδων (ΠΕ13), (ΠΕ09), (ΠΕ17.07), (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην ΚΥ-ΓΑΚ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση από 29/6/2017 έως και 7/7/2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ