Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ για το σχολ. έτος 2017-2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπασθούν σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 μέχρι και 07-06-2017 και ώρα 14:00.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ