ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Α.Μ.(*) Αριθμός Μητρώου
Α.Φ.Μ.(*)
ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.Δ.Κ.Υ