ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ