Πίνακες - Έντυπα

Πίνακας Μορίων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης ΠΕ Αρκαδίας

Πίνακας Ομάδων Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης ΠΕ Αρκαδίας

Πίνακας Μελών ΠΥΣΠΕ Ν. Αρκαδίας

Έντυπο Δήλωσης - Τοποθέτησης Εκπ/κού

Έντυπο Δήλωσης - Τοποθέτησης Εκπ/κού (από άλλο ΠΥΣΠΕ)

2323-2012 Υποβολή Δηλώσεων για Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις και Αποσπάσεις Εντός

Έντυπο Απόσπασης Εκπ/κού Εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης Σε Οργανική Θέση

Κενές Οργανικές Θέσεις για Μεταθέσεις 2012

Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών Για Μεταθέσεις Α΄Αρκαδίας

Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών Για Μεταθέσεις Β΄Αρκαδίας

2605-2012-Υποβολή Δήλωσης Μετάθεσης - Οριστικής Τοποθέτησης Εντός Περιοχής (Β΄Φάσης)

Κενές Οργανικές Για Β΄Φάση Μεταθέσεων

Πίνακας Εκπαιδευτικών Β΄Φάσης Μεταθέσεων - Τοποθετήσεων

Πίνακας Μεταθέσεων Και Οριστικών Τοποθετήσεων 29-06-2012

Πίνακας Μεταθέσεων Και Οριστικών Τοποθετήσεων Β΄Φάσης 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Για Τυχόν Λάθη Και Παραλείψεις

Τα σχολεία της Αρκαδίας

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2012- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΗ